SUBMIT YOUR EMAIL ID TO RECEIVE UPDATES FROM PAANI FOUNDATION

सत्यमेव जयते वॉटर कप २०१७ | गुणांचा तख्ता

सहभागी गावांना निर्देशित घटकांतर्गत एकूण १०० गुणांपैकी पुढीलप्रमाणे गुण दिले गेले.

अनु.क्र. घटक अधिकतम गुण
१. नांदेड पॅटर्न शोष खड्डे
२. वृक्षरोपण खड्डे  
३. श्रमदान / मनुष्यबळाचा वापर करून बांधलेल्या मृदा आणि जलसंधारण रचना   २०
४. यंत्राचा वापर करून बांधलेल्या मृदा आणि जलसंधारण रचना   २०
५. एरिया ट्रीटमेंट आणि रिज (माथा) उपचारांवर योग्य भर १०
६. रचनांची गुणवत्ता १०
७. मूलस्थानी / ‘इन सिटू’ मृदा उपचार १०
८. पाणी बचत तंत्रज्ञान
९. वॉटर बजेट  
१०. विहीर पुनर्भरण
११. अगोदरच अस्तित्वात असणाऱ्या रचनांची दुरुस्ती / नाविन्यपूर्ण उपक्रम
एकूण १००

सत्यमेव जयते वॉटर कप २ च्या मूल्यांकन पद्धतीच्या वरील प्रत्येक मुद्द्याला सविस्तरपणे वाचण्यासाठी आणि डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.