[:en]

सहभागी तालुक्यांची यादी (२०२०-२१)

सत्यमेव जयते समृद्ध गाव स्पर्धेत सहभागी झालेल्या तालुक्यांची यादी पुढीलप्रमाणे:

विभागजिल्हातालुका 
मराठवाडाऔरंगाबादखुलताबाद
औरंगाबादफुलंब्री
औरंगाबादवैजापुर
बीडआष्टी
बीडकेज
बीडधारूर
बीडबीड
बीडअंबाजोगाई
हिंगोलीकळमनुरी
नांदेडलोहा
उत्तर महाराष्ट्रजळगावअमळनेर
जळगावजामनेर
नंदुरबारनंदुरबार
नंदुरबारशहादा
अहमदनगरनगर
अहमदनगरपारनेर
अहमदनगरसंगमनेर
नाशिकसिन्नर
विदर्भअकोलाअकोट
अकोलाबार्शिटाकळी
अमरावतीचिखलदरा
अमरावतीवरुड
नागपूरनरखेड
बुलढाणामोताळा
वर्धाआर्वी
वाशीमकारंजा लाड
वाशीममंगरूळ पीर
पश्चिम महाराष्ट्रपुणेपुरंदर
पुणेबारामती
साताराकोरेगाव
साताराखटाव
सातारामाण
सांगलीआटपाडी
सांगलीजत
सांगलीतासगाव
सोलापूरउत्तर सोलापूर
सोलापूरकरमाळा
सोलापूरबार्शी
सोलापूरमाढा