पुस्तके

पाणलोट विकासाचे विज्ञान जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे या दृष्टीने पानी फाउंडेशनने ही चित्रात्मक स्वरूपातील मराठी पुस्तकांची विशेष शृंखला तयार केली आहे. पाणलोट विकासाचे विविध उपचार तयार करण्यासंबंधीची अगदी सविस्तर माहिती अत्यंत सोप्या पद्धतीने या पुस्तकांमधे मांडलेली आहे. 

या पुस्तकांच्या इ-प्रती सर्वांना डाऊनलोड करण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध आहेत. पुस्तकांबाबतचा तुमचा अभिप्राय आम्हाला paanifoundation@paanifoundation.in. वर जरूर कळवा. 

घरच्या घरी हायड्रोमार्कर बनवा

जमिनीचा उतार व उभं अंतर मोजणे

कंटूर रेषा आखणे

सी. सी. टी

डीप सी. सी. टी.

एल. बी. एस.

गॅबियन स्ट्रकचर

लहान माती बांध

शोष खड्डा

घरच्या घरी जलयंत्र बनवा

जलयंत्राच्या सहाय्याने कंटूर रेषा आखणे

कंटूर बांध

ग्रेडेड कंटूर बांध

विहीर पुनर्भरण

आगपेटीमुक्त शिवार

हायड्रोमार्करशिवाय जमिनीचा उतार मोजणे

माती नाला बांध पुनरुज्जीवन

कम्पपार्टमेंट बांध

मशीनच्या कामासंबंधी सूचना

माती परीक्षण