पानी ईकोचा प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉप म्हणजे ४ सत्रांत विभागलेला असा डिजिटल अनुभव आहे ज्यात निसर्गातील आश्चर्यांचा शोध लागतो. या सत्रांतून सहभागी विद्यार्थ्यांना पृथ्वीच्या निर्मितीच्या आश्चर्यकारक इतिहासाशी ओळख करून दिली जाते. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ताकद आणि पर्यावरणात मानव प्राण्याची भूमिका याविषयी महत्त्वाची माहिती मिळते.

या वर्कशॉपमध्ये लेक्चर्स नाहीत, गृहपाठ नाही की परीक्षा नाहीत. मजेदार खेळ, प्रोजेक्ट्स आणि फिल्म्सच्या माध्यमातून विद्यार्थी पर्यावरणातील गंभीर समस्यांविषयी आणि त्या समस्यांवर व्यावहारिक उपाय शोधण्याच्या मार्गांविषयी शिकतात.

हे वर्कशॉप सर्व पर्यावरण प्रेमींसाठी खुलं आहे आणि इयत्ता ५ वी ते ८ वीतील विद्यार्थ्यांसाठी साजेसं आहे. या ४ सत्रांची फी रु.४०० (टॅक्ससहीत) आहे. झूम च्या माध्यमातून इंग्रजी भाषेत होणारे प्रत्येक सत्र १ तासाचे असेल. प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉप संपल्यानंतर सहभागी झालेल्या प्रत्येकाला प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

पानी ईकोचा प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉप म्हणजे ४ सत्रांत विभागलेला असा डिजिटल अनुभव आहे ज्यात निसर्गातील आश्चर्यांचा शोध लागतो. या सत्रांतून सहभागी विद्यार्थ्यांना पृथ्वीच्या निर्मितीच्या आश्चर्यकारक इतिहासाशी ओळख करून दिली जाते. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ताकद आणि पर्यावरणात मानव प्राण्याची भूमिका याविषयी महत्त्वाची माहिती मिळते.

या वर्कशॉपमध्ये लेक्चर्स नाहीत, गृहपाठ नाही की परीक्षा नाहीत. मजेदार खेळ, प्रोजेक्ट्स आणि फिल्म्सच्या माध्यमातून विद्यार्थी पर्यावरणातील गंभीर समस्यांविषयी आणि त्या समस्यांवर व्यावहारिक उपाय शोधण्याच्या मार्गांविषयी शिकतात.

हे वर्कशॉप सर्व पर्यावरण प्रेमींसाठी खुलं आहे आणि इयत्ता ५ वी ते ८ वीतील विद्यार्थ्यांसाठी साजेसं आहे. या ४ सत्रांची फी रु.४०० (टॅक्ससहीत) आहे. झूम च्या माध्यमातून इंग्रजी भाषेत होणारे प्रत्येक सत्र १ तासाचे असेल. प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉप संपल्यानंतर सहभागी झालेल्या प्रत्येकाला प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

विषयांचा आवाका

1. Interdependence
पृथ्वीचा इतिहास
2. Water
पाण्याच्या खोल विश्वात एक उडी
3. Climate Change
 हवामान बदल आणि आपण
4. Conservation
बदलासाठी उपाय
1. Interdependence
पृथ्वीचा इतिहास
2. Water
पाण्याच्या खोल विश्वात एक उडी
3. Climate Change
 हवामान बदल आणि आपण
4. Conservation
बदलासाठी उपाय

मुख्य पैलू

नोंदणी आणि फी

हे वर्कशॉप सर्व पर्यावरण प्रेमींसाठी खुलं आहे. ९ वर्षे आणि त्यावरील विद्यार्थ्यांसाठी साजेसं आहे. इंग्रजी भाषेतून होणाऱ्या या ४ सत्रांच्या या. वर्कशॉपची फी रु. ४०० (टॅक्ससहीत) आहे.

वर्कशॉपचा कालावधी आणि संख्या

हे वर्कशॉप ४ दिवसांचे आहे. प्रत्येक दिवशी त्याच ठराविक वेळी १ तासाचे सत्र होईल. नोंदणी केल्यानंतर, सत्रात सहभागी होण्यासाठी झूम लिंक ईमेलद्वारे पाठवली जाईल.

हसत खेळत शिकणं

पुस्तकं, परीक्षा, गृहपाठ नाही. विद्यार्थी मजेदार खेळ खेळत शिकतात, फिल्म्स पाहतात, चर्चा करतात.

व्यापक संशोधनाचा पाया

हे वर्कशॉप तयार करताना आमच्या टीमने तज्ज्ञांच्या सोबतीने अत्यंत मेहनतीने तयार केले आहे. यातील प्रत्येक माहितीची अत्यंत कठोर. तपासणी करण्यात आली आहे. जी माहिती सहभागी सर्वांना आत्मनिरिक्षण करण्यासाठी प्रवृत्त करणारा आणि बदल घडवण्यासाठी प्रेरीत करणारा अनुभव देते.

प्रमाणपत्र

प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉप संपल्यानंतर सर्व सहभागी इको वॉरियर्सना पानी ईकोतर्फे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र ईमेलद्वारे पाठवण्यात येईल.

मुख्य पैलू

नोंदणी आणि फी

हे वर्कशॉप सर्व पर्यावरण प्रेमींसाठी खुलं आहे. ९ वर्षे आणि त्यावरील विद्यार्थ्यांसाठी साजेसं आहे. इंग्रजी भाषेतून होणाऱ्या या ४ सत्रांच्या या. वर्कशॉपची फी रु. ४०० (टॅक्ससहीत) आहे.

वर्कशॉपचा कालावधी आणि संख्या

हे वर्कशॉप ४ दिवसांचे आहे. प्रत्येक दिवशी त्याच ठराविक वेळी १ तासाचे सत्र होईल. नोंदणी केल्यानंतर, सत्रात सहभागी होण्यासाठी झूम लिंक ईमेलद्वारे पाठवली जाईल.

हसत खेळत शिकणं

पुस्तकं, परीक्षा, गृहपाठ नाही. विद्यार्थी मजेदार खेळ खेळत शिकतात, फिल्म्स पाहतात, चर्चा करतात.

व्यापक संशोधनाचा पाया

हे वर्कशॉप तयार करताना आमच्या टीमने तज्ज्ञांच्या सोबतीने अत्यंत मेहनतीने तयार केले आहे. यातील प्रत्येक माहितीची अत्यंत कठोर. तपासणी करण्यात आली आहे. जी माहिती सहभागी सर्वांना आत्मनिरिक्षण करण्यासाठी प्रवृत्त करणारा आणि बदल घडवण्यासाठी प्रेरीत करणारा अनुभव देते.

प्रमाणपत्र

प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉप संपल्यानंतर सर्व सहभागी इको वॉरियर्सना पानी ईकोतर्फे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र ईमेलद्वारे पाठवण्यात येईल.

विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून वर्कशॉपचं कौतुक

या वर्कशॉपने मुलांमध्ये उत्सुकता, प्रेरणा आणि समज जागृत केली.
यामुळे त्यांना पर्यावरणाप्रती त्यांची असलेली जबाबदारी आणि ते वाचवण्याची गरजही
नव्याने कळली. मला खात्री आहे की पानी फाउंडेशनच्या या प्रयत्नांना नक्कीच चांगले फळ
मिळेल आणि पर्यावरणाला आपलंसं समजत ही मुलं मोठी होतील.
मिरा सिंग डायरेक्टर, ऑरोबिंदू सेंटर ऑफ न्यू एज्युकेशन, जोधपूर
वर्कशॉप खूपच भारी होतं. अनेक जबरदस्त गोष्टी आणि
फिल्म्सनी भरलेलं होतं. आम्ही इतकी मजा केली की असं
वाटलंच नाही की आपण शिकत आहोत. तुम्हीसुद्धा जॉईन
केलं पाहिजे.
हितांश सावनी फाउंटनहेड स्कूल, सुरत
प्लॅनेटीअर्स वर्कशॉपने मला विचार करणारा
चांगला माणूस बनण्यासाठी प्रेरित केलं.
यातून मी हे शिकलो की प्रत्येकजण आपल्या
पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी काही ना काही करू शकतोच.
निशांत मथाड प्रतिभा इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे

Come onboard.
Sign up for Paani Foundation’s Planeteers Workshop!