SUBMIT YOUR EMAIL ID TO RECEIVE UPDATES FROM PAANI FOUNDATION

पावसाच्या पाण्याचे नियोजन

पानी फाउंडेशनचा हा विश्वास आहे की अपुऱ्या पाण्याच्या संकटावरचा उपाय हा पाणलोट व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण व पावसाच्या पाण्याच्या नियोजन यांत दडलं आहे. या करिता लोकांना प्रेरित करणं, प्रशिक्षित करणं आणि सक्षम करणं हे आमचं ध्येय आहे.

जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी, पावसाच पाणी अडवून, जिरवून वर्षभर वापरण्यासाठी आपण काय करू शकतो, हे जाणून घेण्यासाठी हे व्हीडीओज पहा.

शोष खड्डा

विहीर पुनर्भरण

वनराई बंधारा

मातीचे धरण

लूज बोल्डर स्ट्रक्चर (एल. बी. एस.)

शेततळं

शेतबांध

गेबियन