CSR पॉलिसी

समाजाच्या प्रती जबाबदारीची जाणीव ठेऊन पानी फाउंडेशन काम करते. त्यासाठी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबीलीटी अंतर्गत पानी फाउंडेशनला आर्थिक सहाय्य केले जाते.

पानी फाउंडेशन संस्थेची CSR पॉलिसी डाऊनलोड करण्यासाठी