स्वयंसेवक व्हा!

१ मे अर्थात महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाचे औचित्य साधून आम्ही लोकांना महाराष्ट्रातील काही ठरावीक गावांमध्ये स्वेच्छा-श्रमदानासाठी येण्याचे आमंत्रण देतो. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे, सुट्टीची मजा आणि गावकऱ्यांना पाणलोट रचना उभारण्यात मदत, असा दुहेरी आनंद त्यांना मिळवता येतो. गावकरी आणि शहरी नागरिक दोघांनाही याचा फायदा होतो आणि हा अनुभव त्यांना आनंद सुद्धा देतो.

Volunteer

१ मे अर्थात महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाचे औचित्य साधून आम्ही लोकांना महाराष्ट्रातील काही ठरावीक गावांमध्ये स्वेच्छा-श्रमदानासाठी येण्याचे आमंत्रण देतो. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे, सुट्टीची मजा आणि गावकऱ्यांना पाणलोट रचना उभारण्यात मदत, असा दुहेरी आनंद त्यांना मिळवता येतो. गावकरी आणि शहरी नागरिक दोघांनाही याचा फायदा होतो आणि हा अनुभव त्यांना आनंद सुद्धा देतो.

देणगी देण्याबाबत

पानी फाउंडेशन ह्या संस्थेला आर्थिक निधीचे पाठबळ आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक आर्थिक मदत स्वीकारत नाहीत. संवादाचे प्रभावी आणि शाश्वत माध्यम वापरून लोकसहभागाने दुष्काळाशी लढा देणे, यासाठी पानी फाउंडेशन कटिबद्ध आहे. पानी  फाउंडेशन गावांना रोख पैसे इतर कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक मदत करत नाही. 

देणगी देण्याबाबत

पानी फाउंडेशन ह्या संस्थेला आर्थिक निधीचे पाठबळ आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक आर्थिक मदत स्वीकारत नाहीत. संवादाचे प्रभावी आणि शाश्वत माध्यम वापरून लोकसहभागाने दुष्काळाशी लढा देणे, यासाठी पानी फाउंडेशन कटिबद्ध आहे. पानी  फाउंडेशन गावांना रोख पैसे इतर कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक मदत करत नाही. 

आमच्यासोबत काम करा

तुम्हाला आमच्या कार्यात सहभागी होण्याची इच्छा असेल, तर आम्हाला ई-मेलद्वारे संपर्क करा आणि तुमचा बायोडेटा work@paanifoundation.in कडे पाठवा. आमच्याकडे संधी उपलब्ध झाल्यावर आम्ही तुम्हाला संपर्क करू.

Work With Us

तुम्हाला आमच्या कार्यात सहभागी होण्याची इच्छा असेल, तर आम्हाला ई-मेलद्वारे संपर्क करा आणि तुमचा बायोडेटा/सीव्ही, work@paanifoundation.in कडे पाठवा. आम्ही तुम्हाला जरूर संपर्क करू.